Stanfort Binet Zeka Testi

Çocuğa testi Uygulama süresi 60 dakikadır. Uygulama ,testin Puanlaması ve Veli ile bilgilendirme görüşmesi toplam 2 saattir. Uygulama Yaş Grubu 2-6 yaşta uygulanır.

CAS Testi

Cognitive Assessment Test : Dikkat eksikliği,öğrenme güçlüğü ders başarısızlığı akademik yetersizlik, üstün zeka tespitinde yapılır. Uygulama 75 dakika sürer;bilgilendirme puanlama ve Veli ile görüşme toplam 2.5 saattir. Uygulama Yaş Grubu 5-18 yaştır.

Kelime Söyleyiş Testi

Çocukta kelime söyleyiş-telaffuz sorunlarında kullanılır. Dil testidir. Çocuğa testi Uygulama süresi 60 dakikadır. Uygulama ,testin Puanlaması ve Veli ile bilgilendirme görüşmesi toplam 2saattir. Uygulama Yaş Grubu ;3 yaştan itibaren her çocuğa uygulanabilir.

Bu testler BAPAM tarafından uzman psikolog ve psikiyatristler tarafından gerçekleştirilmektedir.

WİSC-R Zeka Testi

Çocuğa testi Uygulama süresi 60 dakikadır. Uygulama ,testin Puanlaması ve Veli ile bilgilendirme görüşmesi toplam 2.5 saattir. Uygulama Yaş Grubu 6-16 yaştır.

Çocuk Gelişim Tarama Envanteri Testi

Çocuk gelişim alanları olan -Dil bilişsel gelişim -ince ve kaba motor gelişim -Sosyal beceri Özbakım -genel toplam gelişim düzeyi tespitini yapar.. Çocuğa testi Uygulama süresi 60 dakikadır. Uygulama ,testin Puanlaması ve Veli ile bilgilendirme görüşmesi toplam 2 saattir. Uygulama Yaş Grubu 6 aylık-16 yaştır.

Tifaldi Alıcı ve İfade Edici Dil Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçer; dil gelişim testidir. Çocuğa testi Uygulama süresi 60 dakikadır. Uygulama ,testin Puanlaması ve Veli ile bilgilendirme görüşmesi toplam 2saattir. Uygulama Yaş Grubu 3-12 yaştır.